Skip to main content

AMANJEDA MEISTRITE KOOLI KURSUSTE AJAKAVA

AMANJEDA MEISTRITE KOOLI KURSUSTE AJAKAVA

 

Üldine ajakava: 

Konstrueerimise ja modelleerimise teooriatunnid toimuvad teisipäeva, kolmapäeva ja neljapäeva õhtutel, kell 17.00 - 19.00, praktiliste tundide ajakavad on paindlikud ja võimalik kokku leppida individuaalselt. Täpne tunniplaan saadetakse õppijale peale kursusele registreerimist. 

Sõltuvalt kursuste täituvusest ja meie ettevõtte ajalistest ressurssidest on võimalik kursuste ajakava kokku leppida ka individuaalselt. Niisuguse soovi puhul palume saata vastavasisuline e-mail: info@amanjeda.com

MOODUL 1 - SEELIKU KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMINE
17. mai - 27. mai / VASTUVÕTT AVATUD

MOODUL 2 - PLUUSI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMINE
31. mai - 17. juuni / VASTUVÕTT AVATUD

MOODUL 3 - KLEIDI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMINE
21. juuni - 8. juuli / VASTUVÕTT AVATUD

MOODUL 4 - PÜKSTE KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMINE 
16. august - 2. september / VASTUVÕTT AVATUD


MOODUL 5 - VOODRIGA JAKI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMINE
6. september - 23. september /  VASTUVÕTT AVATUD


MOODUL 6 - MANTLI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMINE
27. september - 14. oktoober /  VASTUVÕTT AVATUD
 

MOODUL 7 - NAISTE KERGETE RÕIVASTE TEHNOLOOGIA JA VALMISTAMINE
Individuaalõpe, kursuste kestus kolm nädalat, ajakava kokkuleppel / VASTUVÕTT AVATUD

MOODUL 8 - NAISTE ÜLERÕIVASTE TEHNOLOOGIA JA VALMISTAMINE
individuaalõpe, kursuste kestus kolm nädalat, ajakava kokkuleppel / VASTUVÕTT AVATUD

*Õppekava moodulil 3 osalemise eelduseks on moodulite 1 ja 2 läbimine.
*Õppekava moodulitel 5 ja 6 osalemise eelduseks on mooduli 2 eelnev läbimine.

PORTFOOLIO KOOSTAMINE - kõikide moodulite juurde kuulub soovi korral portfoolio koostamine, mis aitab tulevikus tööintervjuudel anda ülevaate õppija omandatud oskustest.   

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart