KURSUSTE ÕPPETASU & AJAKAVA, ÕPPEKAVA MOODULITE ÜLDKIRJELDUS

Amanjeda Meistrite Kooli Rõivaste Meistri õppekava moodulid ja õppetasud:

1. SEELIKU KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / seeliku põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtete algõpe / 2. veebruar - 16. veebruar, 22 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 880 eurot 

2. KLEIDI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / kleidi põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted / 16. veebruar - 2. märts, 30 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1200 eurot 

3. PLUUSI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / pluusi põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted / 2. märts - 16. märts, 30 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1200 eurot 

4. VOODRIGA JAKI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / voodriga jaki põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted / 16. märts - 30. märts, 40 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1600 eurot 

5. PÜKSTE KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / pükste põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted / 30. märts - 13. aprill, 40 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1600 eurot 

6. MANTLI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / mantli põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted / 13. aprill - 27. aprill, 40 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1600 eurot 

 

Üldine ajakava:

Konstrueerimise ja modelleerimise teooriatunnid toimuvad teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti, kell 16.00 - 18.00, praktiliste tundide ajakavad on paindlikud ja võimalik kokku leppida individuaalselt.  Täpne tunniplaan saadetakse õppijale peale kursusele registreemist. 

 

Amanjeda Meistrite Kooli Rõivaste Meistri õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu üldtingimused:

Kursustel osalemiseks on vajalik registreerimine, selleks tuleb tutvuda osalemistingimustega amanjeda.com kodulehel ning saata lühike motivatsioonikiri aadressile info@amanjeda.com.

 

Amanjeda Meistrite Kooli Rõivaste Meistri õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:

Kui õpilane puudub kursustelt enam kui 50% ulatuses, ei teavita oma puudumisest koolitajat ega otsi omapoolselt lahendust ja kokkulepet puudutud tundide järele tegemiseks, arvatakse õppija kursuselt välja. Tasutud õppetasu tagastamisele ei kuulu.

 

Amanjeda Meistrite Kooli Rõivaste Meistri täienduskoolituse õppetasu maksmise tingimused ja kord:

Kursustele registeerimise kohta saadame info kolme tööpäeva jooksul, kursutele vastu võtmise korral saademe registreerimisel teatatud e-meilile arve kursuse tasu / õppemaksu kohta. Arve õigeaegne tasumine tagab koha koolitusel.

 

Amanjeda Meistrite Kooli Rõivaste Meistri täienduskoolituse õppetasu tagastamise tingimused ja kord:

Koolitusel osalemisest loobumisel tagastatakse makstud summa kuiõppija teatab  loobumisest vähemalt 7 kalendripäeva enne koolituse algust. Hiljem kursuste tasu ei tagastata, kuid seda saab kasutada 50% ulatuses järgmise kursuse ettemaksuna.