Skip to main content

ÕPPEKAVA MOODULITE ÜLDKIRJELDUS JA ÕPPETASUD

Amanjeda Meistrite Kooli Rõivaste Meistri õppekava moodulid ja õppetasud:

MOODUL 1 - SEELIKU KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / seeliku põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtete algõpe

26 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 880 eurot 

MOODUL 2 - PLUUSI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / pluusi põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted. Kursus toimub eesti keeles. 

34 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1200 eurot 

MOODUL 3 - KLEIDI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / kleidi põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted. Õppekava moodulil 3 osalemise eelduseks on moodulite 1 ja 2 läbimine. Kursus toimub eesti keeles.

34 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1200 eurot 

MOODUL 4 - PÜKSTE KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / pükste põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted. Kursus toimub eesti keeles.

44 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1600 eurot 

MOODUL 5 - VOODRIGA JAKI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / voodriga jaki põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted. Õppekava moodulil 6 osalemise eelduseks on mooduli 2 eelnev läbimine. Kursus toimub eesti keeles.

44 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1600 eurot 

MOODUL 6 - MANTLI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / mantli põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted. Õppekava moodulil 6 osalemise eelduseks on mooduli 2 eelnev läbimine. Kursus toimub eesti keeles.

44 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1600 eurot 

MOODUL 7 - NAISTE KERGETE RÕIVASTE TEHNOLOOGIA JA VALMISTAMINE /  kergete rõivaste sõlmede - taskud, kinnised, kraed, mansetid, õmbluste tüübid, äärte töötlused - valmistamine, erinevate kegete rõivaste materjalide käsitlemine - shifoonid, taftid, popliinid, tvillid, bukleed. Kursus sobib eesti, vene või inglise keeles õppijatele.

34 + 30 akadeemilist tundi / õppemaks - 1200 eurot 

MOODUL 8 - NAISTE ÜLERÕIVASTE TEHNOLOOGIA JA VALMISTAMINE
ülerõivaste sõlmede - taskud, kinnised, kraed, mansetid, õmbluste tüübid, äärte töötlused - valmistamine, erinevate ülerõivaste materjalide käsitlemine - villaste kangaste kuumniiske töötlemine. Kursus sobib eesti, vene või inglise keeles õppijatele.

38 + 30 akadeemilist tundi / õppemaks - 1300 eurot 

 

PORTFOOLIO KOOSTAMINE - kõikide moodulite juurde kuulub soovi korral portfoolio koostamine, mis aitab tulevikus tööintervjuudel anda informatiivse ja visuaalse ülevaate õppija omandatud oskustest. 

7 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 350 eurot 

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting us! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart