Featured post

ÕPPEKAVA MOODUL 1 - SEELIKU MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA ÕMBLEMINE

Seeliku modelleerimise, tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise algõpe / 32 akadeemilist tundi, millest 22 akadeemilist tundi on auditoorset ja praktilist tööd, 10 akadeemilist tundi iseseivat tööd Sihtrühm: kursus on loodud neile,...

AMANJEDA TAILORING

There are no articles to show.