Skip to main content

xx KURSUSTE AJAKAVA

AMANJEDA MEISTRITE KOOLI KURSUSTE AJAKAVA

 

Üldine ajakava: 

Konstrueerimise ja modelleerimise teooriatunnid toimuvad teisipäeva, kolmapäeva ja neljapäeva õhtutel, kell 17.00 - 19.00, praktiliste tundide ajakavad on paindlikud ja võimalik kokku leppida individuaalselt. Täpne tunniplaan saadetakse õppijale peale kursusele registreerimist. 

Sõltuvalt kursuste täituvusest ja meie ettevõtte ajalistest ressurssidest on võimalik kursuste ajakava kokku leppida ka individuaalselt. Niisuguse soovi puhul palume saata vastavasisuline e-mail: info@amanjeda.com

 

ppekava moodulil 3 osalemise eelduseks on moodulite 1 ja 2 läbimine.
*Õppekava moodulitel 5 ja 6 osalemise eelduseks on mooduli 2 eelnev läbimine.

PORTFOOLIO KOOSTAMINE - kõikide moodulite juurde kuulub soovi korral portfoolio koostamine, mis aitab tulevikus tööintervjuudel anda ülevaate õppija omandatud oskustest.