Skip to main content
Crafted from the finest natural fabrics

KURSUSTEL OSALEMISE TINGIMUSED

Amanjeda Meistrite Kooli Rõivaste Meistri õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu üldtingimused:

Kursustel osalemiseks on vajalik registreerimine, selleks tuleb tutvuda osalemistingimustega amanjeda.com kodulehel ning saata lühike motivatsioonikiri aadressile info@amanjeda.com. 

 

Amanjeda Meistrite Kooli Rõivaste Meistri õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:

Kui õpilane puudub kursustelt enam kui 50% ulatuses, ei teavita oma puudumisest koolitajat ega otsi omapoolselt lahendust ja kokkulepet puudutud tundide järele tegemiseks, arvatakse õppija kursuselt välja. Tasutud õppemaks tagastamisele ei kuulu.

 

Amanjeda Meistrite Kooli Rõivaste Meistri täienduskoolituse õppetasu maksmise tingimused ja kord:

Kursustele registeerimise kohta anname info kolme tööpäeva jooksul, kursustele vastu võtmise korral saadame registreerimisel teatatud e-meilile arve kursuse tasu / õppemaksu kohta. Arve õigeaegne tasumine tagab koha koolitusel. 

 

Amanjeda Meistrite Kooli Rõivaste Meistri täienduskoolituse õppetasu tagastamise tingimused ja kord:

Koolitusel osalemisest loobumisel tagastatakse makstud summa kuiõppija teatab  loobumisest vähemalt 7 kalendripäeva enne koolituse algust. Hiljem kursuste tasu ei tagastata, kuid seda saab kasutada 50% ulatuses järgmise kursuse ettemaksuna.