Skip to main content

xx ÕPPEKAVA MOODULITE ÜLDKIRJELDUS JA ÕPPETASUD

Amanjeda Meistrite Kooli Rõivaste Meistri õppekava moodulid ja õppetasud:

MOODUL 1 - SEELIKU KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / seeliku põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtete algõpe

26 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 880 eurot 

MOODUL 2 - PLUUSI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / pluusi põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted. Kursus toimub eesti keeles. 

34 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1200 eurot 

MOODUL 3 - KLEIDI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / kleidi põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted. Õppekava moodulil 3 osalemise eelduseks on moodulite 1 ja 2 läbimine. Kursus toimub eesti keeles.

34 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1200 eurot 

MOODUL 4 - PÜKSTE KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / pükste põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted. Kursus toimub eesti keeles.

44 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1600 eurot 

MOODUL 5 - VOODRIGA JAKI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / voodriga jaki põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted. Õppekava moodulil 6 osalemise eelduseks on mooduli 2 eelnev läbimine. Kursus toimub eesti keeles.

44 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1600 eurot 

MOODUL 6 - MANTLI KONSTRUEERIMINE-MODELLEERIMINE JA TEHNOLOOGIA, JUURDELÕIKUS JA VALMISTAMISE TEHNOLOOGIA VÄLJATÖÖTAMINE / mantli põhilõike konstrueerimine, disainikohane modelleerimine, valmistamise tehnoloogia, juurdelõikuse ja õmblemise töövõtted. Õppekava moodulil 6 osalemise eelduseks on mooduli 2 eelnev läbimine. Kursus toimub eesti keeles.

44 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 1600 eurot 

MOODUL 7 - NAISTE KERGETE RÕIVASTE TEHNOLOOGIA JA VALMISTAMINE /  kergete rõivaste sõlmede - taskud, kinnised, kraed, mansetid, õmbluste tüübid, äärte töötlused - valmistamine, erinevate kegete rõivaste materjalide käsitlemine - shifoonid, taftid, popliinid, tvillid, bukleed. Kursus sobib eesti, vene või inglise keeles õppijatele.

34 + 30 akadeemilist tundi / õppemaks - 1200 eurot 

MOODUL 8 - NAISTE ÜLERÕIVASTE TEHNOLOOGIA JA VALMISTAMINE
ülerõivaste sõlmede - taskud, kinnised, kraed, mansetid, õmbluste tüübid, äärte töötlused - valmistamine, erinevate ülerõivaste materjalide käsitlemine - villaste kangaste kuumniiske töötlemine. Kursus sobib eesti, vene või inglise keeles õppijatele.

38 + 30 akadeemilist tundi / õppemaks - 1300 eurot 

 

PORTFOOLIO KOOSTAMINE - kõikide moodulite juurde kuulub soovi korral portfoolio koostamine, mis aitab tulevikus tööintervjuudel anda informatiivse ja visuaalse ülevaate õppija omandatud oskustest. 

7 + 10 akadeemilist tundi / õppemaks - 350 eurot